Jokamiehen Oikeudet

Alkupuheet
Jooh, eli tämmöinen sitten tännekin lienee hyvä sijoittaa, että mitä siellä luonnossa saa tehdä ja mitä taas ei! Jokamiehen (ja miksei samalla jokanaisenkin) oikeudet perustuvat Suomen lain säädöksiin. Suomessa asuva voi siis esimerkiksi noukkia sieniä ja marjoja kerätä toisen tontiltakin, kunhan ei ihan pihan lähettyville mennä. Kaikissa maissa ei välttämättä näin ole, vaan maan omistajan oikeudet rajoittuvat näissä maissa vain oman tontin piiriin. Suomessa ei sentään näin ole, mutta mitäs eri jokamiehenoikeuksia meillä sitten onkaan?

TÄMÄ ON SALLITTUA:
- Kerätä luonnonvaraisia marjoja, sieniä, kukkia ja ylipäätänsä ruohomaisia kasveja.
- Lisäksi on sallittua kerätä pihlajasta ja katajasta marjoja.
- Käpyjen keräily maasta tai kuivien risujen ja vastaavia luonnontuotteita.
- Liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa noin ylipäänsä pois lukien kaikki viljellyt pellot, istutukset ja pihapiirit.
- Kulkea ja yöpyä tilapäisesti toisen maalla.
- Kalastaa normaalilla mato-ongella tai pilkillä.
- Kuuma vinkki! Makkara toimii kuulemma kanssa kalansyöttinä ongessa. ;-)
- Veneillä, uida ja peseytyä vesistöissä.

TÄMÄ ON KIELLETTYÄ, TAI VAATII LUVAN MAAANOMISTAJALTA:
- Et saa ajaa moottoriajoneuvolla (myös mopoja koskeva kielto) maastossa ilman maanomistajan lupaa.
- Kalastaa virvelillä, verkoilla tai muilla tavoin ilman lupaa. Virvelöidä voi tosin omassa kalastusosakunnassa, jos luvat on kunnossa.
- Kasvavasta puusta tai kaatuneesta puusta tuohen, kuoren, oksien, lehtien, pihkan, mahlan ja käpyjen keruu.
- Ruohon niittäminen.
- Kulkea ja yöpyä toisen viljelysmailla ja piha-alueella. Muista myös, että maaseutualueella yksityinen tie on tie, jonka päässä vähintään yksi talous on vakituiseen asuttu tai tien päässä ja/tai varsilla on lomamökkejä.

- Luonnon roskaaminen. Kaikki roska, joita kertyy, korjataan aina talteen ja viedään lähimpään roskikseen. Pantilliset tölkit ja pullot taas viedään kaupan pullokoneeseen. Lasin jättäminen ja rikkominen luontoon on kiellettyä, aina! Jos rikot epähuomiossakin lasin luontoon, niin kerää (suojaa kourasi) ne pois, ettei synny metsäpalovaaraa tai metsän eläimet saa jalkoihinsa, kuonoonsa tai muualle kehoon pahoja haavoja laseista.

- Avotulen teko ilman maanomistajan lupaa. Jos voimassa on metsäpalovaroitus, niin silloin edes maanomistaja ei saa avotulta tehdä tontillaan.

- Sammaleen, jäkälän, puun, varpujen ja turpeen otto toisen maalta.

- Muistathan, että pylväskatajat ovat useinkin rauhoitettuja ja niitä tulisi suojella. Pylväskatajia tosin saa kyllä hoitaa.

Suomen lain mukaan liikkumisvapaus koskee Suomessa kaikkia maassa laillisesti oleskelevia. Esimerkiksi metsämarjojen poiminta on sallittua toisen maalla myös siinä tapauksessa, kun se tapahtuu tulonhankkimistarkoituksessa. Jokamiehen oikeutta onkin rikoslain mukaan luonnonvaraisten marjojen ja sienten poiminta (RL 28, luku 14 §).

Luonnossa kuljettaessa on noudatettava tiettyjä sääntöjä. Kiellettyä on vahingonteko, luonnon tahallinen roskaus sekä kotirauhan rikkominen liikkumalla vaikkapa asuntojen ja rakennusten välittömässä läheisyydessä. Vaikka laissa ei mainita tiettyjä metrirajoja etäisyytenä sille, miten lähelle pihapiiriä ei saa tulla, niin kuulo- ja näköetäisyys on suositeltavaa pitää rajana.

Luonnossa on tiettyjä "liikennesääntöjä". Jos siis metsästysseurue on ehtinyt alueelle, tulee marjastajan ja sienestäjän väistyä ja sama päinvastoin. Eli jos marjastaja tai sienestäjä on ehtinyt ensin alueelle, on taas metsästäjien väistyttävä, koska tällä vältetään tapaturmat. Rikoslaissa on kielletty laittomat uhkaukset ja pakottamiset. Eli maanomistaja ei saa uhkailla tai pakottaa pois marjastajia omilta mailtaan, jos he noudattavat jokamiehen oikeuksia.

Laissa on myös kielletty jokamiehenoikeuksia rajoittavien kieltotaulujen laittamiset. Tämä siis meinaa sitä, että maanomistaja ei saa laittaa metsään kylttiä, joka kieltää alueelle tulon. Joitain keinoja rajata maansa käyttöä silti on olemassa. Maanomistaja voi omaan piikkiinsä rakentaa aidan tonttinsa ympäri.

Lisäksi maanomistaja voi asentaa (tai asennuttaa) puomin yksityistien alkuun. Edellyttäen, että hän on tien itse rakennuttanut omin kustannuksin. Puomia ei voi asettaa tosin silloin, jos tien perustamiseen tai kunnossapitoon on saatu tukea valtiolta tai kunnalta.

(Lähde: http://www.arctic-flavours.fi/fi/arktiset+aromit/jokamiehenoikeudet/ )

Loppuun tarkennan, että varsinkin maaseudulla voi tavata vanhojen peltojen laitamilta vanhaa piikkilankaa, nämä ovat vaaraksi niin ihmiselle kuin eläimelle. Piikkilangan vaarallisuus onkin syytä aina minimoida ja saman syyn takia vaarallisia piikkilankavirityksiä onkin maaseudulta purettu pois. Tässä siis on kyse ruostuneista, osin tai kokonaan maahan jääneistä vanhoista laidunaidoista. Aidan tekoa ei kuitenkaan kielletä erikseen.